Lions HvorslevMotionscykelløbJulemarkedRejselegatKlubbenVenskabsklubStøtteområderTilbageblikLinksBestyrelsenRegnskaberFavrskovudvalget
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

Julemarked 2019 afholdes i weekenden 7. og 8. december på
Ulstrup Slot.

Vi glæder os allerede til jul :-)

Boderne på Julemarkedet 2019 fordeles af Lars Skov, tlf. 40405503 eller mail:

larsskovn@gmail.com

Billeder fra tidligere års julemarked på Ulstrup Slot

  


 

 

Hinnerupgarden

Hinnerupgarden som har hentet julemanden inde i Ulstrup, slutter af med at give en lille koncert i gårdpladsen på Ulstrup Slot

 

Lulu
Hospitalsklovnen LULU fra Randers Regionshospital fik del i overskuddet fra Julemarkedet 2012

 

 

Julemanden ankommer

 

Det er et stort regnestykke at gøre overskuddet op; men nu mener jeg at kunne sige ved sammenligning med sidste års indtægter og udgifter, at vi vil lande på et overskud omkring 55000 kr plus/minus 5000- Der har været en tæller på udgangen fra kælderen og der er gået 3400 personer igennem mod sidste års 3300. Der er iblandt klubbens medlemmer stor enighed om, at det har været et vellykket julemarked. Der er begge dage kommet museumstog med over 50 personer; men da det ankommer mere end 1 gang om dagen har der været en del flere med toget til markedet. Desværre blev hospitalsklovnen Lulu syg og måtte melde afbud - ærgerligt ! Hun vil alligevel blive tildelt en del af overskuddet, ligesom børnehjemmet Ethandweni i Zimbabwe vil få en andel. Hinnerupgarden om lørdagen og hestevognene og rytterne om søndagen trækker sammen med julemanden også en del mennesker til. Lørdag formiddag kommer de populære og flotte pyrenæerhunde på besøg, og netop lørdag formiddag var markedet godt besøgt med stor travlhed til følge. Vejret har været flot - især om søndagen; men bidende koldt, hvilket vore udendørs sælgere tager i stiv arm.
 

 

Æbleskiverne i Ulstrup smager himmelsk Overskrift i Århus Stiftstidende d. 4. dec. 2011 https://stiften.dk/favrskov/aebleskiverne-smager-himmelsk
Der kom 3300 gæster og overskuddet ventes at blive ca 60.000- kr. - en fantastisk rekord !!
  Birgit og Susanne bager
Hinnerupgarden i gården Hinnerupgarden har været med i 2010 og 2011
I week-enden 5. og 6. dec. 2009 oplevede Lions Club Hvorslev sin hidtil største succes, idet flere boder fik udsolgt og overskuddet

kom for første gang nogensinde i klubbens historie over den magiske grænse på 50.000 kr. - det største overskud i klubben

på et enkeltarrangement. Tæt på var for en del år tilbage arrangementet til fordel for et vandingsanlæg i Nepal - en stor fest

i Tungelundhallen med et overskud på 48.500- Festen var 9.9.2000. Vandingsanlægget er i god drift og der kan nu høstes

3 afgrøder om året på marken imod kun 1 årlig afgrøde før vanding blev mulig. Vandet hentes i en flod med en pumpe fra Grundfos.
Den store tombola tjente alene over 21.000 kr af overskuddet, og der blev solgt 600 kopper gløg og 3800 æbleskiver - bagt på

stedet af 4 personer, som altså når næsten op på at bage 1000  æbleskiver hver på en week-end.
Lions Club takker alle vore gæsteboder for deres flotte stande og gode handel, som er med til at skabe det flotte resultat.

Endvidere takker vi Ulstrup Slot for at stille slottet til rådighed, for vi tror ikke, at vi kunne lave et tilsvarende marked andre steder

i området. Naturligvis også en tak til vore norske venner fra venskabsklubben i Hå og til alle vore egne medlemmer, som har ydet

en stor indsats. Vi vil også gerne sige tak for pengeinstitutternes støtte til vore annoncer.
 

  
Julemarked 2009

Æbleskiver bages i baglokale med hjælp fra nordmænd, som havde udsolgt i egen bod

Juleboden 2009
Juleboden i kælderen årgang 2009

 

Julemarked 2007

Julemarkedet blev afholdt i week-enden d. 1. og 2. december. Lørdag er åbningstiden kl. 11 - 16 og søndag kl. 10 til 16.

Vi fortsatte med de lækre æbleskiver, som vi lavede i 2006 - dejen blev fremstillet af Restaurant Gudenåen i Ulstrup. Successen blev endnu større i år end i 2006, idet vi øgede produktiuonen med 50 %. Gløggsalget sted med 25%. Juletræssalget steg kraftigt trods højere priser. Gæsteboderne øgede deres omsætning med ca 15% - alt i alt en stor succes og vi forventer i år over 35.000- kr i overskud, som vi til næste år vil fordele til gode humanitære formål.

Trods dårligt vejr - vådt og meget blæsende om lørdagen har vi aldrig haft større besøg på en lørdag.

Måske skyldes det vor aftale med Pyreneerhundeklubben, som mødte frem sidst på formiddagen og fremviste de flotte, store hunde, og selvfølgelig aftalen med julemanden, som kom ved 13,30 tiden.

 

Julemarked 2006Lions Club Hvorslevs  julemarked blev det sædvanlige tilløbsstykke, blandt andet havde vi lørdag middag
besøg af en flok flotte, store, hvide pyrenæerhunde, idet pyrenæerhundeklubben havde sat sig stævne
på Ulstrup Slot. Søndag kom julemanden i hestevogn ledsaget af mange ryttere. Da selve standene
på slottet også var meget attraktive og varierede så kom der mange mennesker til stede. Vore norske
gæster fra Lions Club Hå uddelte smagsprøver på bl.a. Fena-lår, som er saltet lammelårkød.
De havde købt 1000 tandstikkere, som de brugte til uddelingen og de blev alle brugt, så de ved præscis,
at de uddelte 1000 smagsprøver på kødet og derfor kan man vel konkludere, at der nok har været

3000 besøgende. Vi kan også regne ud at ca 800 har købt og spist 3 æbleskiver. Vi forventer derfor
et overskud på størrelse med det sædvanlige omkring 30000 kr, som vi i år har besluttet skal gå til
kampen mod blindhed, hvor selv 40 kr mange steder i verden kan give en person synet igen.

 

Ulstrup Slot
           

 

 

Pyrenæerhundeklubben på besøg
 
Besøg af julemanden er populært

 

 

I vor egen bod sælges mistelten

 

 

 

Julemanden i hestevogn med følge

 

 

Julemandes følge af flotte ryttere
 
Tombolaen

 

  
Julemarked 2005:
Vi har afholdt julemarked d. 3. - 4- december og vi havde besøg af vor venskabsklub Hå i Norge. 5 norske lions tog
turen til Danmark for at aflure vore evner ved afvikling af julemarkedet. I Norge har man ikke så meget af den slags
som i Danmark. Normændene kender slet ikke vore æbleskiver og naturligvis var æbleskivebagningen meget
interessant for dem at lære. De deltog også i salget af juletræer. Vi håber og tror, at de næste år kommer med en
bod med norske specialiteter, så de selv kan tjene penge på markedet. Vores egen omsætning er meget konstant
og vi forventer som sædvanlig at overskuddet ligger på ca. 30.000- kr. F.eks koster gløgg og 3 æbleskiver 20 kr,
og boden solgte for 16.000- kr, altså ca 800 ekspeditioner a kr. 20. Vore gæsteboder betaler for at være tilstede
og de bidrager selvsagt til overskuddet med et pænt beløb.

 

Nordmændene lærer at bage æbleskiver
   Nordmændene er interesserede i at lære kunsten at bage æbleskiver.

 

 

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark