Lions HvorslevMotionscykelløbJulemarkedRejselegatKlubbenVenskabsklubStøtteområderTilbageblikLinksBestyrelsenRegnskaberFavrskovudvalget
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

 

Døveskole i Gambia:

Gudrun Awa Jørsing brænder for at holde gang i døveskolen i Gambia. Den mangler stort set alt. Vi har været med til at fylde en container, som en Lions Club på Djursland sørger for at sende til Gambia. Den bliver fyldt op med brugbare cykler, skolemøbler, kontorartikler, computere og skrivemaskiner, sportstøj og sportsartikler - ja alt muligt brugbart til en skole. Der er også brug for penge til den daglige drift, især efter ødelæggelser ved indbrud. På vor 20-års jubilæum bevilgede vi kr. 10.000- til skolen gennem Gudrun Jørsing. Hun er i jævnlig kontakt med skolen og sender dem penge, når der er akut behov. Hvis de får hele beløbet på en gang, kan de sikkert bruges uhensigtsmæssigt.Gudrun Jørsing har besøgt vor klub på en mødeaften og fortalt meget levende om døveskolen og dens mangler. Vi har stor tillid, at hun forvalter pengene meget fornuftigt. (Hun har også oprettet sikre kogesteder i Gambia - se lidt nede på siden)

 

Brilleindsamling 2005:

På valgdagen d. 15. nov. indsamlede vi ca. 200 par briller og 15 høreapparater til uddeling i den 3. verden, hvor befolkningen dårligt har råd til briller. De opmåles og kontrolleres i Danmark, hvorefter de uddeles fra forskellige øjencentre.

Cirkusfilm ved Jørgen Lorenzen:

Jørgen Lorenzen , Ulstrup søgte om tilskud til sin cirkusfilm om Agnete Enoch i cirkus Dannebrog, et cirkus som har lagt navn til Dannebrogspladsen i Ulstrup. Filmen fortæller cirkushistorie og den lokale producer modtager et tilskud på kr. 5.000- til de store omkostninger til bl.a. musikrettigheder. Filmen er til udlån på biblioteker og evt. til TV. Jørgen Lorenzen har aflagt klubben et besøg i maj 2005 og vist os filmen og fortalt om arbejdet med den.

 

Oprettelse af sikre kogesteder i Gambia:

I Gambia kan der være store problemer med madlavningen, da der ofte bruges bål. Der skal bruges meget brændsel, som kan være vanskelig at skaffe. Desuden bærer mange kvinder deres småbørn på ryggen i en slags rygsæk og det hænder af og til at et barn falder ud af rygsækken og ned i bålet.

Derfor har en gæv dansk kvinde ved navn Gudrun Jørsing fundet på at lave kogesteder af gamle olietønder. Men hun skal jo bruge penge for at rejse derned, indkøbe og transportere tønderne ud i landsbyerne osv. Men når først tønderne er gjort klar og stillet op, så kan kvinderne jo stå op og lave mad og brændselsforbruget falder, mens børnene forbliver i sikkerhed på ryggen.

Hun får kr. 5.000- som sammen med andres bidrag gør hende i stand til at etablere en del kogesteder af olietønder.

 

Julemarkedet 2004:

Overskuddet blev ca 36.000- kr.

 

Tsunami i Sydøstasien:

Ofrene tilgodeses med kr. 5.000- gennem vor katastrofe- og hjælpefond. Pengene fra Danmark bruges hovedsageligt til nye skoler.

 

Lokal kamp mod misbrug:

Vi giver det lokale SSP tilladelse til at bruge kr. 25.000-

De lokale aviser skrev i december om de lokale unges forbrug af alkohol, tobak og narko på baggrund af en lokal undersøgelse af den lokale SSP-gruppe. Rapporten chokerede de lokale politikere og fra personudvalgsformanden Gunner Moeslund (V) var der en opfordring til  både SSP-gruppen og forældrene om at tage problematikken op. Personudvalget stillede muligheden for kommunale penge i udsigt, og nu er der kommet flere kontanter på SSP-bordet. Lions Club Hvorslev har nemlig også bemærket advarslerne i artiklen og finder at advarselslamperne bør tændes hos de ansvarlige. Det er nu man skal tage initiativ til at ændre denne udvikling. Med de ansvarlige mener vi de unges omgivelser og i særdeleshed de unges forældre, da det er dem der bør præge deres egne børn i den rigtige retning, siger Johannes Molbech fra LC Hvorslev.

Fokus: Han finder det er på tide at sætte fokus på problemet og skabe en saglig debat parterne imellem.

Det er dog bedre at forebygge end helbrede, påpeger Molbech. Dette arbejde vil den lokale Lions Club gerne deltage i. Vi har meddelt SSP-gruppen, at vi vil støtte deres arbejde med kr. 25.000- og tilbyder dem vores arbejdskraft i forbindelse med en evt. kampagne mod misbrug siger Johs. Molbech.

Da LionsClubbene verden over har stor erfaring i kampagne mod misbrug har Lions i Hvorslev endvidere taget initiativ til et møde med misbrugsrådgivere, repræsentanter for SSP-gruppen og lokale lionsfolk. Det e vore håb, at dette møde kan danne grundlag for en større kampagne med det ene formål at oplyse både de unge og deres forældre om konsekvenserne ved et øget misbrug af såvel alkohol som euforiserende stoffer. Kan vi ved vores indsats være med til at redde et ungt menneske fra en krank skæbne, er vores mål nået, fastslår Johs. Molbech.

(Artikel i Midtjyllands Avis d. 17.2. 2005)

 

Paralympiske Lege i Athen 2004:

Vi har besluttet at købe en paralympisk aktie for kr. 2004- for at støtte handicappedes OL i Athen.

 

Sygehusprojekt i Marijampole i Litauen:

En zoneaktivitet for 7 klubber omkring Viborg og Bjerringbro har oprettet et dialysecenter på sygehuset i Litauen. Det er nu klar til at blive moderniseret, så kvaliteten og kapaciteten i dialysecentret forøges. Dette projekt har vi støttet med 11.000- kr og Viborg sygehus har leveret en del af deres brugte udstyr. Et flot projekt med et godt resultat grundet ildsjæle fra Viborg. Vi har besluttet at fortsætte støtten til sygehuset og de er nu i Litauen indkøbt nogle apparater til hjerteundersøgelser.

 

TAIF har besøg af fodboldrenge fra Lesna i Polen:

I juli måned 2004 har TAIF besøg af drenge fra Lesna - Hvorslevs venskabskommune. Disse drenge støttes med kr. 4.000- til forplejning under deres ophold i Thorsø.

 

Andre tilskud i 2004:

Den danske internationale ungdomslejr  på Venø får kr. 2100-

Thorsø Rideklub får 2500- til indkøb af en brugt tipvogn. Rideklubben deltager velvilligt ve vort julemarked på Ulstrup Slot hvert år.

Lions Prisen som uddeles af Prins Henrik på Fredensborg Slot støttes med kr. 2500-

 

Julemiddag for pensionister:

Den 18. dec. 03 serverede vi for 122 pensionister på anlægget i Ulstrup. De fik andesteg, med vin skænket af LionsClubben, ris alamande og kaffe og julekage. Underholdningen og akkompagement til julesangene af Anton Møller og Per Holm. Der var også oplæsning af sognepræst Christian Jensen.

 

Tungelund Håndboldklub:

I efteråret 2003 har vi udbetalt kr. 2000- til Tungelund Håndboldklub til indkøb
af træningshjælpemidler til ungdomsspillerne.

Operation Gensyn:

Vi har i september 2003 vedtaget at donere kr. 5.000- til operation gensyn i Burkina Faso. Det er et projekt hvor frivillige øjenlæger foretager billige øjenoperationer og uddeler forebyggende medicin mod blindhed i landet. Der kan foretages 40 operationer for pengene - tænk kr. 125- pr. operation !!

 

Katastrofe- og Hjælpefonden

Har modtaget kr. 1.155-

 

SOS-børnebyerne modtager kr. 1200- til et fadderskab.

 

Handicaplejren i Osted modtager kr. 1000-

 

Busbjergspillene modtager kr. 1500- til "Klokkeren fra Notre Dame"

 

Lions Prisen får som sædvanligt kr. 2500-

Pensionistforeningen for Ulstrup og Omegn:

Modtager kr. 2500- til indkøb af nye møbler i deres lokale på Anlægget i Ulstrup. Lokalet bruges til deres bankospil, seniordans mm.

 

KFUM-spejderne i Thorsø

Får kr. 1100- til indkøb af  kompas og kort til uddannelse af spejdere.

 

Burkina Faso

Et center med fødevarer får støtte med fødevarer, brænde til madlavning, smågrise og foder til grisene for kr. 10.400-. Projektet følges tæt af danske lions. Det er hjælp til selvhjælp til Tanghin Heksecenter.

 

Møntindsamling til fordel for Lions Hus

På valgdagen i november 2001 indsamlede vi 28 kg mønter, som udgår, når euroen indføres pr. 1.1.2002.
Indsamlingen er sluttet på 48 kg og optællingen viser at vi får kr. 10976-. Halvdelen af overskuddet bruges til et sommerhus for handicappede ved Limfjorden (zoneaktivitet) og den anden halvdel kan klubben selv finde anvendelse for.
Ialt har vort Lionsdistrikt Nordjylland indsamlet 10 tons, hvoraf 6 tons mangler at blive optalt. De første 4 tons indbragte kr. 1.240.000 kr.
Hertil kommer 176.000 kr i sedler. En god begyndelse til Lions-hus.

9.9.2000 holdt vi en rigtig flot og velarrangeret fest til fordel for et vandingsprojekt i Nepal.

Festen blev en stor succes og Nepal-vandingsanlægget blev med meget stor hjælp af Bob Harkink etableret i landsbyen.
Fra 1 årlig afgrøde er de nu nået til 3 årlige afgrøder og vi er meget stolte af denne succes.

Pumpen og vandbeholderen   Vandslangen føres op på marken 
Billederne er fra Nepal: pumpen og vandbeholderen ses på det første billede og på det andet billede føres vandslangen fra floden op på marken.

  

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark